Google
不限国家或地区
  • 不限国家或地区
  • 国家/地区:中国
不限语言
所有结果
小提示: 仅搜索简体中文结果。您可以在设置中指定您的搜索语言
1 新台币 =
0.25 港元
3分钟前 · Find the latest stock market news from every corner of the globe at Reuters.com, your online source for breaking international market and finance news.
60分钟前 · 100 Hong Kong Dollar, HKD, 58.9194, [1.6961], 58.9599, [1.6972], 58.9397, [1.6966] ... 100 Taiwanese New Dollar, TWD, 14.4962, [6.8918], 14.5101, [6.8984] ...
41分钟前 · 幣別國旗. 港幣(HKD). 港幣(HKD) · 幣別國旗. 英鎊(GBP). 英鎊(GBP) · 幣別國旗. 澳幣(AUD). 澳幣(AUD) ; 3.904 · 32.93 · 19.99 ; 4.108 · 35.05 · 20.77 ...
46分钟前 · 即期, 網銀/App優惠, 現金, 即期, 網銀/App優惠, 現金. 美元, USD, 31.85, 31.885, 31.65, 31.95, 31.915, 32.15. 人民幣, CNY, 4.4, 4.417, 4.335, 4.45, 4.433 ...
54分钟前 · ... Chinese Yuan Renminbi (CNY), Hong Kong Dollar (HKD), Indian Rupee (INR) ... Republic of Korean Won (KRW), Taiwan Dollar (TWD), Thai Baht (THB).
60分钟前 · ... Chinese Yuan Renminbi (CNY), Hong Kong Dollar (HKD), Indian Rupee (INR) ... Republic of Korean Won (KRW), Taiwan Dollar (TWD), Thai Baht (THB).
17分钟前 · ... AUD/THB · THB/AUD · AUD/HKD · HKD/AUD · AUD/CNY · CNY/AUD · AUD/IDR · IDR/AUD · AUD/INR · AUD/KRW · KRW/AUD · AUD/MYR · AUD/PKR · AUD/TWD · TWD/AUD ...
9分钟前 · คำนวณอัตราแลกเปลี่ยน. ธนบัตร เงินโอน ดราฟต์ ตั๋วการค้า. ต้องการจะ ซื้อ / ขาย. THB. HKD. IDRRupiah, -, -, 0.00241, 0.00214, 0.0026, 0.00274.
21分钟前 · TWD - NT$. BGN - лв. SAR - ر.س. COP - COL$. UGX - USh ... HKD - HKD ... TWD - NT$. BGN - лв. SAR - ر.س. COP - COL$. UGX - USh.
评分 (606)
27分钟前 · Tỷ giá TWD tại các ngân hàng - Cập nhật lúc 21:55:12 28/09/2022. Chuyển đổi Đài Tệ (TWD) và Việt Nam Đồng (VNĐ). Tỷ giá Đài Tệ hôm nay là 1 TWD = 758,46 VND ...